OTS Klas A ile OTS Klas B arasındaki farklar nelerdir ?

OTS Klas  A cihazı, SOLAS kapsamına giren Uluslararası denizlerde sefere çıkan 300 Grosston üzerindeki gemilerde kullanılır ve çok detaylı bilgiler içerir. OTS Klas B cihazı ise kabotaj hakkı bulunan sularda, Boğazlar ve Marmara Bölgesinde 10m, diğer bölgelerde tüm ticari gemiler, balıkçı tekneleri, boyuna bakılmaksızın tehlikeli yük taşınan tüm gemiler, römorkör, kılavuz ve acenta tekneleri, arama kurtarma tekneleri ve 12 kişiden fazla yolcu taşıyan tüm ticari teknelere takılır.

OTS Klas B cihazı 2 Watt' ta yayın yapar (Acil durum mesajları gönderirken 12,5 Watt' da yayın yapar), OTS Klas A cihazı 12,5-25  Watt' da yayın yapmaktadır.

OTS Klas A cihazı transponderında 1 verici, 3 alıcı(2 AIS TDMA, 1 DSC), Klas B cihazında ise 1 alıcı 1 verici bulunmaktadır.

Klas B'nin iletimleri neredeyse Klas A ile aynıdır; farlılıklar aşağıda gösterilmektedir

İletişim

Merkez Ofis
Arjantin Cad. Halıcı Sok. No 5/1 G.O.P Ankara
TEL: +90 312 466 47 40
FAX: +90 312 466 59 66
Hacettepe Teknokent Ofisi
2. ARGE Binası Zemin Kat No:9 Beytepe / ANKARA
TEL : + 90 312 299 25 83
FAKS : + 90 312 299 25 84

Bayilik Bilgileri