Verici çıkış gücü ayarlaması nasıl olur ?

Klas B cihazı, 2W ve 12,5W verici gücünde yayın yapabilecektir. Çıkış gücü ayarı, cihaz içerisinde önceden belirlenmiş kurallara göre veya kıyı istasyonu tarafından uzaktan kontrol edilebilecek, istendiğinde, tanımlanan bölgeler içinde otomatik değişimi sağlanabilecektir.

Klas B cihazları için ilgili uluslararası standartlarda 2W olarak tanımlanan çıkış gücü ile sağlanabilen VHF menzili, kendi iç denizi olan ve çok geniş bir kıyı şeridine sahip olan ülkemiz için yetersiz kalabilmektedir. Diğer taraftan Klas A' daki gibi 12,5W çıkış gücü, sağlanabilen menzili arttırmakla birlikte, özellikle yoğun trafiğin olacağı liman içlerinde sorun yaratacaktır. Bu sebeple, Ulusal AIS uygulamasında, 2W/12,5W Otomatik Çıkış Gücü Ayarlanması Özelliği istenmektedir.

Klas B AIS cihazı üzerinde bulunan vericinin çıkış gücünün dinamik olarak değiştirilebilmesi sayesinde, liman ve yerel trafiğin yoğun olduğu noktalarda, AIS mesaj trafiğinin azaltılması sağlanacaktır. Sistemin bu özelliği sayesinde, özellikle Ulusal AIS Klas B cihazlarının yayınladıkları mesajların birbirleri ile çatışması olasılığı düşürülmektedir; bu da daha yüksek bir erişilebilirliği mümkün kılacaktır.

İletişim

Merkez Ofis
Arjantin Cad. Halıcı Sok. No 5/1 G.O.P Ankara
TEL: +90 312 466 47 40
FAX: +90 312 466 59 66
Hacettepe Teknokent Ofisi
2. ARGE Binası Zemin Kat No:9 Beytepe / ANKARA
TEL : + 90 312 299 25 83
FAKS : + 90 312 299 25 84

Bayilik Bilgileri