Ruhsatlandırma için gerekli belgeler nelerdir?

Yüzer Araçlara Telsiz ve Seyrüsefer Cihazlarının Ruhsatlandırılmasında İstenen Belgeler;
A - Sistem Kurma İzni:
1- Dilekçe (Şirketler Antetli Kağıdına)
2- TİM 01 Formu
3- Alınan Telsiz Cihazlarına ait Proforma Faturası (Sureti)
4- Yüzer aracın gemi sicil tasdiknamesi, tonilato belgesi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi, özel tekne belgesi, özel yat kayıt belgesi veya gemi inşa belgesinden birinin sureti
5- Özel kişiler için TC Kimlik numarasını gösterir Kimlik Fotokopisi
6- Şirketler için imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi veya vergi levhası sureti
7- Dernekleri için dernek tüzüğü ve imza sirküleri
8- İşlemleri başkası yapacaksa vekaletname
9- Telsiz Ruhsatname sureti ( daha önceden telsiz ruhsatnamesi var ise)
10- Yurtdışından satın alınan cihazlar için gümrük giriş beyannamesi ve alınan cihazara ait fatura sureti
B - Ruhsatlandırma Aşamasında Yapılması Gereken İşlemler:
1- Dilekçe
2- TİM ? 03 Formu
3- TİM ? 02 Formu (daha önceden telsiz ruhsatnamesi var ise)
4- Telsiz Ruhsatname Aslı (daha önceden telsiz ruhsatnamesi var ise)
5- Alınan telsiz cihazına ait fatura sureti

İletişim

Merkez Ofis
Arjantin Cad. Halıcı Sok. No 5/1 G.O.P Ankara
TEL: +90 312 466 47 40
FAX: +90 312 466 59 66
Hacettepe Teknokent Ofisi
2. ARGE Binası Zemin Kat No:9 Beytepe / ANKARA
TEL : + 90 312 299 25 83
FAKS : + 90 312 299 25 84

Bayilik Bilgileri